PI/2017/281 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia_novela-VODY.rtf 80 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať