PI/2017/19 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-KV-f.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať