PI/2017/185 Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
P-R-E-D-B-E-Ž-N-Á-I-N-F-O-R-M-Á-C-I-A_2017.docx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať