PI/2017/165 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-289-2010.rtf 71 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať