PI/2017/145 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-(4)-(2).docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať