PI/2016/95 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-info.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať