PI/2016/91 Predbežná informácia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia---banky.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať