PI/2016/17 Predbežná informácia k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_dotácie_lp.pdf 156 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 18 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať