PI/2016/105 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-infomácia.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať