LPEU/2023/406 COM(2023)331 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu