LPEU/2023/29 COM(2023)36 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu