LPEU/2022/64 C(2022)630 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Win It On The Pitch“ („Vyhrajme na ihrisku“) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu