LPEU/2022/434 COM(2022)349 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu