LPEU/2022/370 COM(2022)307 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu