LPEU/2022/366 *COM(2022)279 SPRÁVA KOMISIE týkajúca sa stanovenia podstatnej zmeny okolností v prípade zahrievaných tabakových výrobkov v súlade so smernicou 2014/40/EÚ

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu