LPEU/2022/365 COM(2022)284 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní spoločného systému monitorovania a hodnotenia Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu