LPEU/2022/334 COM(2022)253 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Udržateľnejší rybolov v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2023

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu