LPEU/2022/195 COM(2022)167 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu