LPEU/2021/488 COM(2021)417 SPRÁVA KOMISIE VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY A O VZŤAHOCH S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu