LPEU/2020/709 COM(2020)739 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie)

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu