LPEU/2020/259 COM(2020)509 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Španielska na rok 2020

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu