LPEU/2020/194 C(2020)3190 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o navrhovanej európskej iniciatíve občanov s názvom „Zavedenie nepodmieneného základného príjmu v celej EÚ“

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu