LPEU/2019/583 COM(2019)900 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2020: Celkové posúdenie

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu