LPEU/2019/491 COM(2019)453 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu