LPEU/2019/377 COM(2019)318 SPRÁVA KOMISIE RADE o pokroku inštitúcií Únie pri vykonávaní postupného zužovania výnimky pre írsky jazyk

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu