LPEU/2018/195 COM(2018)785 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu