LP/2024/39 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00._Obal_materiálu.docx 36 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01._Návrh_uznesenia_vlády.docx 38 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02._Predkladacia_správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03._Vlastný_materiál.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04._Doložka_vybraných_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať