LP/2024/23 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal_návrh-štatútu.rtf 64 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia_návrh-štatútu.docx 12 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál_-návrh-štatút.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
DVV_návrh-štatútu.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
uznesenie-vlády_návrh-štatútu.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať