LP/2024/133 Návrh Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal-materiálu.doc 47 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 38 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh-Štatútu-Úradu-pre-normalizáciu-metrológiu-a-skúšobníctvo-Slovenskej-republiky.docx 117 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.doc 32 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať