LP/2023/74 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_Obal.DOCX 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vlastný-materiál.doc 526 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 25 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
3_dovodova_správa_vseobecna_cast.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dovodova_správa_osobitna_cast.docx 57 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_analyza_vplyvy_na_podnikatelske_prostredie.docx 57 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať