LP/2023/615 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2023, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_Predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_Vlastný-materiál.docx 107 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_Dôvodová-správa_vseobecná.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Dôvodová-správa-osobitná.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_doložka-zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_Správa-o-úcasti-verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať