LP/2023/600 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material_PU.rtf 140 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvov_MPK.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava.rtf 159 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Oznamenie.doc 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Informativne-konsolidovane-znenie_Opatrenie_MF_22930_2005_74_návrhy-na-zmenu.docx 109 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať