LP/2023/562 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal_MPK.rtf 48 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-opatrenia.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznamenie.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať