LP/2023/384 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej, Mareka Šefčíka a Jany Majorovej Garstkovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tlač 1591

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_návrh-uznesenia-vlády.docx 28 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_návrh-zákona.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
02_predkladacia-správa.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_dôvodová-správa.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_doložka.docx 15 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_doložka-zlučiteľnosti.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_správa-o-účasti-verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
08_stanovisko-MFSR.PDF 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať