LP/2023/246 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_materialu_do_MPK.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_Navrh-uznesenia-vlady.docx 36 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02-predkladacia-správa---bremená.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál---bremená.docx 70 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04-dôvodová-správa---všeobecná-časť---bremená.doc 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05-dôvodová-správa---osobitná-časť---bremená.doc 77 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06-doložka-vybraných-vplyvov---bremená.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_1_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie---bremená.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06_2_kalkulačka-nákladov-bremená.xlsx 198 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
07_doložka-zlučiteľnosti---bremená.docx 18 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_tabuľka-zhody_90_269_bremená_2023.doc 138 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_správa-o-účasti-verejnosti---bremená.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10_Informatívne-konsolidované-znenie---bremená.docx 77 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať