LP/2023/147 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA a Tomáša ŠUDÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1371)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal_mpk.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 47 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1371-obal.pdf 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_1371-stanovisko_fin.pdf 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
sprava_verejnost.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať