LP/2022/869 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jozefa LUKÁČA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1233).

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný-materiál-paragrafove_znenie.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal-MPK.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti.docx 11 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenie-vlády-SR.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať