LP/2022/864 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ....2022 č. MF/019205/2022-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.rtf 59 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia.rtf 59 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Oznámenie-do-Zbierky-zákonov.rtf 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-opatrenia-k-1.2.2023.doc 72 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať