LP/2022/717 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013184/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material_PU_1.rtf 232 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava.rtf 199 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
sprava_-o_ucasti_verejnosti.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Oznamenie.doc 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Informativne-konsolidovane-znenie_Opatrenie_MF_22930_2005_74_úpravy_18_10.docx 114 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať