LP/2022/7 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač. 773)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka-vplyvov.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_0773-dovodova_vseobecna.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_0773-paragrafove_znenie.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0773-stanovisko_fin.pdf 22 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tlac_0773-obal.pdf 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať