LP/2022/550 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
sprava_verejnost.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať