LP/2022/478 Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Legislatívny zámer - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3.-Legislatívny-zámer.docx 568 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5.-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6.-analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 58 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7.-analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8.-analýza-sociálnych-vplyvov.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9.-analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10.-analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti_ZoKF.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
11.-Správa-o-účasti-verejnosti.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4.-dolozka-zlucitelnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať