LP/2022/454 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
1_vlastny_mat.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_uznesenie.docx 27 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
3_predkladacia.docx 27 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dovodova-vseobecna.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dovodova_osobitna.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6.-Dolozka-vybranych-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_dolozka-zlucitelnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_Analyza-socialnych-vplyvov.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_Analyza-vplyvov-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 51 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6.docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať