LP/2022/365 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_Dolozka-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
3_Vlastný-materiál.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_Analýza-vplyvov.docx 41 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať