LP/2021/705 Návrh na uzatvorenie Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou podľa článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
4_doložka_vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_uznesenie_vlády.rtf 284 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
0_obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_vlastný_materiál.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál---prílohy.zip 350 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
5_príloha-–-Operačná-dohoda-medzi-Európskou-komisiou-a-Slovenskou-republikou-podľa-článku-20-ods.-6-nariadenia-(EÚ)-2021241-s-prílohami-v-anglickom-jazyku.zip 372 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať