LP/2021/664 Návrh na uzavretie Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
IPA-EU-SG---SK-text.pdf 785 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
211015_doložka-prednosti.doc 79 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
211001_doložka-vybraných-vplyvov.doc 124 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
200731_návrh-uznesenia-NR-SR.doc 72 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
IPA-EU-SG--prílohy---SK-text.pdf 568 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať