LP/2021/513 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 131 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_socialnych_vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať