LP/2021/509 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_mpk.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_predkladacia-správa_mpk.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_vlastný-materiál_mpk.docx 59 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_dôvodová-všeobecná_mpk.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dôvodová-osobitná_mpk.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_doložka-vplyvov_mpk.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_doložka-zlučiteľnosti_mpk.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_správa-o-účasti_mpk.docx 27 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
08_analýza-podnikatelia_mpk.docx 82 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie-_292_2020.rtf 8 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať