LP/2021/50 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
04-NoBezpPrev-dovodova-sprava-vseob-cast-do-MPK.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05-NoBezpPrev-dovodova-sprava-osobitna-cast-do-MPK.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
03-NoBezpPrev-vlastny-mat-do-MPK.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
z-uplne-znenie.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať