LP/2021/39 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka_zlučiteľnosti.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
ZZ_2019_435_2020_konsolidovane_znenie.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať